Možda ćete, prije čitanja ovog teksta htjeti pročitati prvi dio?  U njemu smo opisali kako izračun energije za grijanje određuje Energetski certifikat 1.0 i energetski razred.  Dostupan je na ovoj poveznici.

Praksa je pokazala da Energetski certifikat 1.0 često znatno odstupa od stvarnog stanja kad su u pitanju npr. poslovne zgrade.  Razlog je što, zbog velikog udjela ostakljenja, poslovne zgrade imaju značajnu potrošnju i energije za hlađenje, koja se u Energetskom certifikatu 1.0 uopće ne računa.  Također prijašnji izračun nije razlikovao proizvodi li se energija iz starog, čađavog kotla ili se dobiva od Sunca.  Kako bi se dobila potpunija slika o korištenju energije, uveden je koncept primarne energije.  Što je primarna energija?  Prvo moramo objasniti pojmove potrebne i isporučene energije.

Pomoći će nam skica:

Potrebna energija. Isporučena energija. Primarna energija.

Potrebna energija je energija koju u idealnoj situaciji troši naša zgrada- za grijanje, hlađenje, toplu vodu, rasvjetu…

S obzirom da situacija uvijek odstupa od idealne, moramo računati da ćemo do brojila potrošnje morati dovesti nešto više energije.  Dio energije će “pobjeći” kroz dimnjak, dio kroz cijevi, a dio moramo dodati za odstupanja od idealne situacije.  U skici je ta energija označena s 130%, iako taj postotak nikad nije unaprijed određen.  Tu energiju, koja mora biti isporučena do našeg brojila, zovemo isporučena energija.

Primarna energija označava koliko je prirodnih resursa potrošeno kako bismo namirili potrebe za energijom.  Da bismo na našem brojilu dobili 130% energije, netko ju je morao pronaći, izvaditi i transportirati do naše zgrade, a za svaku od tih stavki potrebna je dodatna energija.

Više resursa smo morali iskoristiti ako smo energiju dobili iz fosilnih goriva, nego ako smo ju dobili od Sunca.  Negdje između te dvije krajnosti nalazi se energija dobijena iz vjetra, peleta, ogrjevnog drva, električne energije iz hidroelektrana i slično.  Upravo zato primarna energija najbliže je objektivnom prikazu koliko je naša zgrada opterećenje za okoliš.

Upravo je izračun primarne energije najveća novina koju donosi Energetski certifikat 2.0.

Spomenuli smo da zgrade energiju troše za različite stvari- za grijanje, hlađenje, toplu vodu, rasvjetu, ventilaciju, pogon opreme.

Energetski certifikat 2.0 utvrdio je za stambene zgrade dovoljno izračunati energiju za grijanje i pripremu tople vode, kako bi izračun bio reprezentativan, kako je prikazano na skici:

Energetski certifikat 2.0 za stambene zgrade

Koje se komponente uzimaju u proračun ovisi o namjeni zgrade.  U uredskim zgradama za potrošnju nije toliko važna potrošnja tople vode, ali je zato važnija (te se proračunava) energija za hlađenje i rasvjetu.  Kod hotela se, osim energije za hlađenje i rasvjetu, proračunava i energija za pripremu tople vode.

Energetski certifikat 2.0 određuje dva energetska razreda.  Lijevo se upisuje energetski razred prema energiji za grijanje, kako je to računao i Energetski certifikat 1.0.  S desne strane se upisuje energetski razred prema primarnoj energiji.

Primjer (isječak prve stranice):

Želite saznati još nešto o energetskom certificiranju?  Zašto ne biste pročitali još jedan naš članak, dostupan na poveznici ovdje.